TTV PJS

meer dan 60 jaar actief

Prognose

In mijn arbeidsverleden was ik ooit programmeur en de liefde voor dat vak is nog steeds een actieve hobby, nu in de Windows Microsoft Excel omgeving: Visual Basic for Applications (VBA).
Ik ontwikkelde m.b.v. van VBA een Excel-macro die wekelijks een wedstrijd- en eindprognose genereert van één of meer teams binnen de NTTB-competitie.
De macro download de actuele webpagina’s uit ttapp.nl en gaat er op los.
Helaas moet de macro wel een aantal aannames doen. We weten natuurlijk niet welke spelers staan opgesteld. De macro gaat uit dat het steeds de drie spelers zijn met de hoogste rating.
De macro gaat er niet van uit dat een speler met de hoogste altijd wint. Als het rating verschil minder dan 50 is, dan hanteert de macro een 50-50 principe, ofwel de winst van die wedstrijden wordt eerlijk verdeeld, met dien verstande dat, bij een oneven aantal minder dan 50 rating verschillen, het team met de hoogste rating het voordeel krijgt.
In hoeverre de prognoses als juist moeten worden geinterpreteerd laat ik aan de lezer over ;-).
Zodrade NTTB de najaarscompetitie heeft bekendgemaakt vind je hieronder per team een prognose.
Jetse Offers