TTV PJS

meer dan 60 jaar actief

Lid-informatie

  • Home
  • Lid-informatie

Contributie seizoen 2024 – 2025:
Seniorlid: € 75,00 per halfjaar
Seniorlid incl. BBTF competitie: € 75,00 per halfjaar (dus geen extra competitiekosten.)
Seniorlid incl. NTTB competitiecontributie: € 90,00 per halfjaar.

De contributie dient vooraf per halfjaar (1-1 en 1-7) te worden voldaan naar
bankrekeningnummer NL88 ABNA 0421 605 014 t.n.v. M.H.M. van Hooren inz. TTV PJS.
(De penningmeester stuurt in januari en in juli een contributie nota voor de halfjaarlijkse contributie aan diegenen die nog niet zelf al de contributie voldeden.)

Samen zijn we de vereniging
De leden van TTV PJS zorgen met elkaar dat de vereniging kan draaien. Zo hebben de leden enkele keren per seizoen bardienst. Op verzoek van het bestuur, maar ook op eigen initiatief, draag je vanzelfsprekend bij aan de organisatie en aan evenementen.

Inschrijfformulier

Door je aan te melden geef je aan akkoord te gaan met het privacybeleid van TTV PJS.

Inschrijfformulier
Geslacht
Selectievakjes