TTV PJS

meer dan 60 jaar actief

Inloggen

In de maak! Nog niet geactiveerd.
Inloggen is noodzakelijk indien van leden een aktie wordt gevraagd zich ergens voor aan te melden.
Denk bijvoorbeeld aan:|
– voetbal kijken en mee-eten
– een intern toernooi
– een vrijwilligersactiviteit