PJS: de vereniging

TAFELTENNISVERENIGING P.J.S. (parochiële jeugdstichting).

Op 6 januari 1954 is officieel opgericht  de P.J.S. Dat betekende toen Parochiële Jeugd Sociëteit. Het laatste woord is later gewijzigd in Stichting.

De P.J.S. kende verschillende afdelingen en bestond onder meer uit scouting, voetbal, toneel, handenarbeid , badminton en tafeltennis.  Verder werden er fietstochten gehouden waarvan de Oranje Rally de belangrijkste was maar ook sportdagen stonden op het programma.

De Stichting bestond uit een hoofdbestuur en een bestuur per afdeling. Van elke afdeling zat een bestuurslid in het hoofdbestuur. 

De afdeling tafeltennis werd geleid door Frits Homoet en Ria de Bruin. Ans en Joop van Hooft zijn hier nog lid van geweest.

In 1960 bedroeg de jaarbegroting van de afdeling tafeltennis  f  369,--. Het aantal leden bedroeg toen slechts 8.  Omdat de kosten meer bedroegen dan de jaarbegroting is de afdeling tafeltennis in 1960 stilgelegd. De afdeling badminton onderging het zelfde lot.

Begin 1962 werden door het hoofdbestuur weer plannen gemaakt om de afdelingen badminton en tafeltennis nieuw leven in te blazen.

De stimulerende kracht achter de herstart van de afdeling tafeltennis was de nieuwe aalmoezenier de heer Dumoulin. De heer A. Nieuwenhuizen treedt op als contactpersoon tussen de afdeling tafeltennis en het hoofdbestuur en heeft als zodanig ook zitting in het hoofdbestuur. 

De startkosten bedragen f 46,--. Er worden vier tafels van vroeger opgeduikeld. Dit zijn tafels  bestaande uit losse  schragen met daarop twee draagbalken en daar weer op twee losse bladen.

De contributie bedroeg toen f 0,50 per maand. 

Op 5 april 1962 is de eerste trainingsavond van 20.00 uur tot 21.00 uur. Er zijn 7 leidsters/leiders en 11 leden.

 In het najaar van 1962 wordt al deelgenomen aan de competitie van de NTTB. 

In de 4e klasse komt een seniorenteam uit bestaande uit de broers H.  en T. van de Steen, L. Mathyas en J. Strang. Deze senioren zijn ook meteen juniorenleider.

Daarnaast nemen we zelfs met vier juniorenteams deel aan de competitie  met daarbij de drie overgebleven leden van het eerste uur, te weten Hans en   Henk Romme en Johan Verdonk.

In 1963 is het aantal leden gegroeid van 11 naar 25. 

Op zaterdag 29 juni worden de eerste clubkampioenschappen gehouden voor de jeugd. Henk Romme verslaat in de finale broer Hans en mag zich de allereerste PJS-clubkampioen tafeltennis noemen. 

Met een beetje afgunst wordt gekeken naar andere tafeltennisverenigingen. Daar hebben ze echte ”tafels”. Bij onze vereniging moet nog steeds gesleept worden met schragen, balken en losse bladen.  Maar daar komt verandering is. Er wordt een grootse lucifer-aktie op touw gezet. Een pak lucifers van 10 doosjes, waarvan de inkoopprijs circa f 0,30 bedraagt, wordt verkocht voor       f 1,-- . Maar liefst 1.000 pakken (die opgeslagen lagen in een ontruimde voorkamer van de familie Romme in de Albertusstraat)  worden verkocht.

Geholpen door een donatie van een kerkelijke stichting en met de opbrengst van de lucifer-aktie kunnen twee nieuwe Heemskerktafels worden aangeschaft.  Dat houdt wel in dat er op elke trainingsavond een schema moet worden bijgehouden wie er op de nieuwe tafels mogen trainen.

Het aantal leden blijft groeien zodat er meer inkomsten binnenkomen, maar de uitgaven stijgen nog veel meer. Er worden daarom ander activiteiten op touw gezet, waaronder de verkoop van reproducties van schilderijen, het houden van kaartavonden, maar vooral  het ophalen van oud-papier legt geen windeieren. De eerste keer dat oud-papier wordt opgehaald halen we 3.000 kilo op.  De prijs bedraagt ongeveer 5 cent per kilo.  Het aantal opgehaalde kilo’s  loopt op tot circa 10.000 kilo en in 1974 bedraagt de prijs van het papier f 0,17 per kilo.

In 1995 komt er aan het ophalen van oud-papier een einde aangezien de verenigingen in Vught van de gemeente Vught geen vergunning meer krijgen om het papier op te halen.  (De gemeente zelf laat het papier ophalen). 

Er is wel een soort van afvloeings-regeling , maar die geldt maar voor vijf jaar).

Naast de al jaren bestaande Kerstkaartavonden wordt er ook een Paaskaartavond gehouden en eenmaal per jaar een bonkavond daarnaast wordt er eenmaal per jaar een dartsavond gehouden.

 In 1978 wordt voor de eerste keer deelgenomen aan de Grote Clubaktie.  Er worden maar liefst 1.144 loten verkocht. 

Het aantal senioren blijft nagenoeg gelijk, maar het aantal junioren daalt sterk. 

Het huidige bestuur onderzoekt hoe aan de daling van het aantal junioren een halt kan worden toegeroepen en hoe het aantal junioren kan worden  vergroot. Hierbij wordt gedacht aan het organiseren van wedstrijden met junioren van bevriende tafeltennisverenigingen en het promoten van de tafeltennissport met behulp van MOOVE. (De Vughtse vereniging die op alle bassisscholen sporten promoot.